Complaintmanager2018-10-04T07:40:27+00:00

ComplaintManager 

Het goed ingericht hebben van klachtenmanagement betekent dat klachten op een systematische en gestructureerde manier worden afgehandeld en op een zodanige manier dat zowel klanten als de organisatie hiervan profiteren.
 
Als klachtenmanagement wordt gebruikt als middel voor de verbetering van de kwaliteit van uw dienstverlening/product(en), dan moeten klachten op alle niveau’s kunnen worden gesignaleerd en geregistreerd. Ook dienen klachten een “eigenaar” te krijgen, zodat helder is wie welke klacht opvolgt en afhandelt. Dit geldt voor zowel de interne als de externe klachten.
 
Enkele voorbeeldvragen die u met een goed ingerichte registratie naar boven kan halen:
  • Wat zijn voor ons klachten?
  • Hoe ontstaan de binnenkomende klachten?
  • Waar ligt de oorzaak van mijn klachten?
  • Hoe hebben wij onze interne processen ingericht? 
  • Welke kansen kunnen we benutten bij het krijgen van klachten?
 
Ons webbased softwareprogramma ComplaintManager is ontwikkeld voor het registreren van klachten en de opvolging en/of afhandeling hiervan. De uitgebreide rapportagemogelijkheden in het programma zorgt dat u met dit softwareprogramma verder kan kijken dan alleen de afhandeling van een klacht. ComplaintManager slaat een brug tussen alle systemen die binnen uw organisatie draaien.
 
Voor meer informatie over ComplaintManager klik hiernaast op “Details”.